TRANSPORT CHEMII PŁYNNEJ

Transport chemii płynnej
Dla partnerów biznesowych Spółka realizuje min dostawy z Zakładów Produkcyjnych oraz magazynów centralnych do odbiorców finalnych.

Wszystkie ciężarówki przystosowane są do przewozu chemikaliów, a kierowcy posiadają zaświadczenia ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.